Gói dịch vụ Free StartUp 1 StartUp 2 StartUp 3 Business 1 Business 2 Business 3
Dung lượng 1GB 5GB 20GB 50GB 150GB 200GB 250GB
Địa chỉ Email unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited
Email Forwarder unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited
Số lượng email gửi đi/giờ 20 100 400 1000 unlimited unlimited unlimited
Số lượng gửi (gmail, yahoo, hotmail)/ngày 50 100 200 500 1500 2000 2500
Giá/tháng

0 đ

69.000 đ

199.000 đ

234.118 đ

319.000 đ

375.294 đ

469.000 đ

551.765 đ

619.000 đ

728.235 đ

769.000 đ

904.706 đ

Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Gói dịch vụ Free StartUp 1 StartUp 2 StartUp 3 Business 1 Business 2 Business 3
Dung lượng 1GB 5GB 20GB 50GB 150GB 200GB 250GB
Số lượng email account unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited
Số lượng email gửi đi/giờ 20 100 400 1000 unlimited unlimited unlimited
Số lượng gửi (gmail, yahoo, hotmail)/ngày 50 100 200 500 1500 2000 2500
Giá/tháng

0 đ

69.000 đ

199.000 đ

234.118 đ

319.000 đ

375.294 đ

469.000 đ

551.765 đ

619.000 đ

728.235 đ

769.000 đ

904.706 đ

Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Gói dịch vụ Free StartUp 1 StartUp 2 StartUp 3 Business 1 Business 2 Business 3
Dung lượng 1GB 5GB 20GB 50GB 150GB 200GB 250GB
Số lượng email account unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited
Số lượng email gửi đi/giờ 20 100 400 1000 unlimited unlimited unlimited
Số lượng gửi (gmail, yahoo, hotmail)/ngày 50 100 200 500 1500 2000 2500
Giá/tháng

0 đ

69.000 đ

199.000 đ

234.118 đ

319.000 đ

375.294 đ

469.000 đ

551.765 đ

619.000 đ

728.235 đ

769.000 đ

904.706 đ

Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Gói dịch vụ Free StartUp 1 StartUp 2 StartUp 3 Business 1 Business 2 Business 3
Dung lượng 1GB 5GB 20GB 50GB 150GB 200GB 250GB
Số lượng email account unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited
Số lượng email gửi đi/giờ 20 100 400 1000 unlimited unlimited unlimited
Số lượng gửi (gmail, yahoo, hotmail)/ngày 50 100 200 500 1500 2000 2500
Giá/tháng

0 đ

69.000 đ

199.000 đ

234.118 đ

319.000 đ

375.294 đ

469.000 đ

551.765 đ

619.000 đ

728.235 đ

769.000 đ

904.706 đ

Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Gói dịch vụ Free StartUp 1 StartUp 2 StartUp 3 Business 1 Business 2 Business 3
Dung lượng 1GB 5GB 20GB 50GB 150GB 200GB 250GB
Số lượng email account unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited
Số lượng email gửi đi/giờ 20 100 400 1000 unlimited unlimited unlimited
Số lượng gửi (gmail, yahoo, hotmail)/ngày 50 100 200 500 1500 2000 2500
Giá/tháng

0 đ

69.000 đ

199.000 đ

234.118 đ

319.000 đ

375.294 đ

469.000 đ

551.765 đ

619.000 đ

728.235 đ

769.000 đ

904.706 đ

Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Gói dịch vụ Free StartUp 1 StartUp 2 StartUp 3 Business 1 Business 2 Business 3
Dung lượng 1GB 5GB 20GB 50GB 150GB 200GB 250GB
Số lượng email account unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited
Số lượng email gửi đi/giờ 20 100 400 1000 unlimited unlimited unlimited
Số lượng gửi (gmail, yahoo, hotmail)/ngày 50 100 200 500 1500 2000 2500
Giá/tháng

0 đ

69.000 đ

199.000 đ

234.118 đ

319.000 đ

375.294 đ

469.000 đ

551.765 đ

619.000 đ

728.235 đ

769.000 đ

904.706 đ

Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Gói dịch vụ Free StartUp 1 StartUp 2 StartUp 3 Business 1 Business 2 Business 3
Dung lượng 1GB 5GB 20GB 50GB 150GB 200GB 250GB
Số lượng email account unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited
Số lượng email gửi đi/giờ 20 100 400 1000 unlimited unlimited unlimited
Số lượng gửi (gmail, yahoo, hotmail)/ngày 50 100 200 500 1500 2000 2500
Giá/tháng

0 đ

69.000 đ

199.000 đ

234.118 đ

319.000 đ

375.294 đ

469.000 đ

551.765 đ

619.000 đ

728.235 đ

769.000 đ

904.706 đ

Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
email server là giải pháp Email dành cho các công ty
emai server là giải pháp Email dành cho các công ty: - Có nhu  cầu sử dụng số lượng Email nhiều để giao dịch thương mại /- Đòi hỏi tốc độ cực nhanh - ổn định - liên tục - dữ liệu được backup an toàn /- Đáp ứng được các tính năng kỹ thuật của Email offline, webmail, outlook /- Quản lý được nội dung email của nhân viên, ...

Email kèm theo Web Hosting được cung cấp không có sự ràng buộc về chất lượng. Trong khi đó, Email Server là dịch vụ chuyên dụng, được thiết kế riêng cụm máy chủ chỉ dùng cho Email nên việc sử dụng sẽ có rất nhiều khác biệt.

Bạn có thể quan tâm những vấn đề sau:

  • Số lượng email gửi đi: có thể xử lý 480 email/ngày (20 email/h)
  • Tỷ lệ email vào inbox cao vì có Cloud Server dự phòng đặt tại Singapore, Tokyo và USA.
Cần phải giới hạn số lượng email gửi đi để hạn chế tình trạng email bị spam hay khách hàng sử dụng để gửi thư rác, quảng cáo làm ảnh hưởng đến những người dùng trên cùng server.
Like và chia sẻ thông tin cho bạn bè