Ưu đãi đặc biệt mừng ra mắt sản phẩm mới - khuyến mại trọn đời

STARTUP
79,200 đ/tháng

99,000 đ/tháng

Khuyến mãi 20%

(Áp dụng cho cả gia hạn)

2 GB Dung lượng
1 Website
Hằng ngày Backup
Website Builder
Xem thêm tính năng
arrdown
Mua 1,5 năm tặng thêm 6 tháng
Đăng Ký Ngay
Best

Seller

BUSINESS
95,000 đ/tháng

190,000 đ/tháng

Khuyến mãi 50%

(Áp dụng cho cả gia hạn)

5 GB Dung lượng
5 Website
Hằng ngày Backup
Website Builder
Xem thêm tính năng
Mua 1,5 năm tặng thêm 6 tháng
Đăng Ký Ngay
PROFESSIONAL
360,000 đ/tháng

450,000 đ/tháng

Khuyến mãi 20%

(Áp dụng cho cả gia hạn)

20 GB Dung lượng
10 Website
Hằng ngày Backup
Website Builder
Xem thêm tính năng
arrdown
Mua 1,5 năm tặng thêm 6 tháng
Đăng Ký Ngay