reseller hosting Bảng So Sánh chi phí
reseller hosting
  Tốc độ đường truyền Chi phí đầu tư phần cứng ban đầu Chi phí thuê địa điểm đặt Server Chi phí thuê kỹ thuật Tổng chi phí/năm
Đầu tư Server riêng 100 Mbps Tối thiểu 10,000,000đ Tối thiểu 2,000,000đ Tối thiểu 3,000,000đ/tháng (8/24) Tối thiểu 60,000,000đ
Đăng ký SEO Hosting tại TENTEN 10 Gbps (gấp 100 lần) 0 đ 299,000đ/tháng - 1,799,000đ/tháng Miễn phí 24/24 3,600,000đ
Like và chia sẻ thông tin cho bạn bè